Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Правителството прекрати концесията върху Фериботен терминал Силистра

Правителството взе решение за прекратяване на Договора за предоставяне на концесия върху Фериботен терминал Силистра поради неизпълнение на основните задължения на концесионера.
Според областният управител на Силистра, Николай Димов, съгласно Закона за концесиите в 30-дневен срок концесионерът Дунавски Индустриален Парк следва да предаде съоръжението на комисия сформирана от концидента. Ако не стори това областният управител съгласно правомощията си по закона за държавната собственост със заповед иззема обекта.
С прекратяване на договора, концесионерът ше трябва да изплати на държавата и дължимите неустойки за изминалия 2-годишен период. В същото време започва и процедура за избор на нов оператор.

Facebook коментари