Неделя, 28 Май 2023 г.

Общински съветници от ГЕРБ се срещнаха с жители на Поп Кралево

Общинските съветници от ПП ГЕРБ продължават инициативата си да се запознават отблизо с проблемите на хората. В четвъртък Константин Стоилов и Валентин Перчемлиев – общински съветници от групата на ГЕРБ, придружени от Николай Колев – заместник кмет на община Силистра посетиха село Поп Кралево.
Най-наболелият проблем за селото е липсата на транспорт. Присъстващите на срещата бяха доволни да научат, че автобус вече ще има. Превозвачът е спечелил конкурса и предстои подписване на договор, най-късно до 30 май. Веднага след това ще бъде прието разписание и автобусите ще започнат да се движат.
Жителите споделиха още и много важния за тях проблем с липсата на лекар в селото. По-голямата част от жителите на Поп Кралево са избрали един и същ личен лекар, който обаче отказва да посещава селото, макар че кметският наместник е осигурил помещение за кабинет. Общинските съветници поеха ангажимент за личен разговор с експерти от РЗОК - Силистра, за да бъде проверен случаят.
Съществен за попкралевци се оказа и въпросът със селските мери и пасища. Общински съвет Силистра вече прие решение за провеждане на конкурс за стопанисване на пасищата. На всички тях бе разяснено, че тръжна документация за участие, може да се закупи до 17 ч. на 2 май. Спечелилият конкурса ще има задължението да поддържа пасищата, като за целта му се предоставя субсидия. Присътващите информираха общинските съветници, че има местен бизнесмен, който отглежда крави и телета и ползва местните общински мери и пасищата, като за целта ги е оградил с електропастир. Важно е да се подчертае, че пасищата се предоставят за поддръжка и обработване, а право да ги ползват имат всички жители на населеното място.
Изтъкнати бяха още проблеми с неполагане на асфалт след ремонтни дейности на ВиК, разливи и унищожаване на асфалт край селските чешми, домовите кражби, неработещи радио точки, както и въпроса с осигуряване на по-достъпен начин до дърва за огрев за възрастните и самотни жители на селото.

Facebook коментари