Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Сериозни нарушения са установени при одит на Сметната палата в Областната управа в Силистра

Прокуратурата ще проверява законността на сключените сделки и разпореждането с държавно имущество от областната администрация в Силистра. Сигналът е внесен в прокуратурата, след извършен одит от Сметната палата за допуснати редица нарушения при управлението и стопанисването на държавните имоти в периода 2008-2009 година, когато областен управител е била Светлана Великова от БСП.
През периода, визиран в доклада, в областната администрация в Силистра са извършени 114 разпоредителни сделки с държавни имоти. Според настоящият губернатор Николай Димов на подобна търговска дейност би завидяла всяка агенция за недвижими имоти. "Основният извод, който се налага и от окончателния вариант на одитния доклад, това е, че Областна администрация- Силистра е една от най-неефективните действащи областни администрации. Констатирани са множество нарушения както на Закона така и на правилника за неговото прилагане, каза още Николай Димов.
Сега Областната управа в Силистра е изготвила 3-месечен план за действие, състоящ се от 17 мерки. 14 от тях трябва да бъдат изпълнени до края на юни. Сред тях са разработването на процедури, които регламентират действия по придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - държавна собственост, създаване на критерии за определяне размера на депозит за участие в търгове, съставяне на план с прогнозни приходи за следващата бюджетна година.

Facebook коментари