Вторник, 21 Март 2023 г.

Силистренската фирма "Домремонтстрой - 99" участва в конкурса за ремонт на площада на Русе за 10 милиона лева

Информация Darik News
Комисията за избор на фирма, която ще ремонтира площада по проект, спечелен от общината Русе, проведе свое заседание. На срещата присъства и наблюдател от министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общо шест фирми са купили тръжни документи, но на заседанието две от тях не се явиха, съобщиха за Дарик от общината. Фирмите, които проявяват интерес към реконструкцията на площада са "Билдконсулт" ООД Русе, Обединение "Национални и транспортни оси", което се състои от две фирми - "Трафик Консулт" ООД Русе и "Рубикон Инженеринг" ООД Варна; Консорциум "Маклер", състоящо се "Контрол" ООД и "Маклер 96" ООД; ДЗЗД "Контрол", участват "Стройконтрол Р", "Домремонтстрой - 99" ООД Силистра и "Инвеститорски контрол - 05" ООД.
Всички участници са представили пълен набор от документация, включваща удостоверения от Агенцията по вписванията, договори за изпълнени обекти, лицензи от МРРБ за извършване на дейността, списък на обекти- паметници на културата, списък на специалистите, които ще бъдат ангажирани към строителния надзор.
Комисията ще разгледа и класира предложенията. Първата част от процедурата по избор на строителен надзор включва отваряне, разглеждане и класиране на документацията. Втората част от процедурата е отваряне на ценовите пакети на участниците, но до нея достигат само класиралите се фирми.

Facebook коментари