Петък, 12 Август 2022 г.

40 представители на местния бизнес се запознаха с оперативната програма "Конкурентоспособност"

информация област Силистра
Информационен ден по оперативна програма "Конкурентоспособност" се проведе днес (18.06.2010 г.) в заседателната зала на Областна администрация-Силистра.
Интерес към кампанията проявиха близо 40 представители на бизнеса в област Силистра.
Форумът бе открит от зам. областния управител Денка Михайлова, която фокусира вниманието към практическите възможности местният бизнес да финансира свои добре обосновани проекти. "В наши дни няма нищо по-полезно от усвояване на европейски пари, за да може бизнесът да се развива дори в условията на криза. Имате възможност да се възползвате от сериозен финансов ресурс. Надявам се, че ще превърнете тези средства от "възможни" в "полезни" за бизнеса Ви", посочи в обръщението си Денка Михайлова.
В рамките на срещата, експерти от дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, които са и организатори на инициативата, запознаха представителите на бизнеса и всички заинтересовани страни, с условията и начина на кандидатстване по отворените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата.
5 са възможностите, по които може да се търси финансиране на проекти; "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", "Технологична модернизация в големи предприятия", "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги", както и "Подкрепа за създаване на технологични паркове".
Поредицата семинари се провежда като част от политиката на МИЕТ за откритост и прозрачност при финансирането по ОП "Конкурентоспособност". Тя цели подобряване информираността, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз.
Мащабната кампания, част от която е и Силистра, ще обхване общо 21 града в страната.

Facebook коментари