Вторник, 05 Март 2024 г.

Правим електронна справка за дължими данъци на сайта на община Силистра

От днес на сайта на община Силистра функционира услугата електронна справка за задълженията на физическите и юридическите лица за местни данъци. Новината беше съобщена за " Кворум Силистра" от финансиста на общината Мирослав Kалинов. Той допълни още, че администрацията е първата в България, която дава подобна информация за задълженията само срещу ЕГН или БУЛСТАТ, като информацията е обобщена по видове данъци и такси и ще се обновява ежеседмично, а лихвите по задълженията ще са към последното число на предходния месец. За първите три месеца от началото на годината в община Силистра са събрани над 1 340 000 лв, което е 21% от планираните за годината приходи от местни данъци и такси. 836 000 лв. от сумата е платена от юридически лица, а над 500 000 – от физическите, показва още справката в общинската данъчна служба в Силистра.

Facebook коментари