Събота, 22 Януари 2022 г.

Ученици посетиха историческата мeстност "Аязмото"

На 31.03. 2012 се проведе образователна екскурзия до историческа местност "Аязмото" с. Руйно с група от 60 ученици от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Силистра. Екскурзията е част от предвидените дейности по проект "Радостта да си приет", финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и Ромски образователен фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ №БС/РОФ 33.8-2011-004/09.09.2011 г. и реализиран от Община Силистра, отдел "Образование и младежки дейности"
Историческа местност "Аязмото", с. Руйно се намира средновековна българска крепост от IX-XI век, охранявала древния стратегически път между столиците Плиска и Велики Преслав с р. Дунав. Местността е свързана и с пребиваването на мюсюлманския светец Демир Баба (Железния баща) в средата на XVI век. В подножието на местността се намира лековит извор Аязмо, който е дал името на местността.
Екскурзията беше много полезна за обогатяване знанията на учениците, свързани с природните, културни и исторически богатства на региона. Обект на тяхното внимание бяха и причудливите форми на скалите и оформените в тях пещери.
Идеята на тази екскурзия бе да да могат учениците да разберат и приемат толерантно културното многообразие, да открият себе си в това многообразие, да осъзнаят личните си нагласи и мотиви за междукултурно разбирателство.
Наред с това участници имаха възможност да поиграят и се позабавляват на открито
В инициативите се включиха и родители. Всички направиха много снимки за спомен и се заредиха с положителни емоции.

Facebook коментари