Понеделник, 17 Януари 2022 г.

Обединен детски комплекс създават в Силистра

Три извън училищни звена –Център за работа с деца , Център за ученическо и научно техническо творчество и Ученическа спортна школа се преобразуват в Обединен детски комплекс.Предложението на общинското ръководство беше единодушно подкрепено днес от общинските съветници .На този етап в Силистра функционират 4 извън училищни звена –ЦРД , УСШ , ЦУНТ и Народно астрономическа обсерватория Галилео Галилей. От тази година обаче обсерваторията е изцяло на държавна издръжка , затова и в Обединения детски комплекс се трансформират само останалите три извънучилищни звена , които са на издръжката на местния бюджет . През учебната 2011-2012г в тези звена са обхванати 1860 ученика разпределени в 146 групи по различни направления.
Обединеният детски коплекс ще се помещава в сградата на Центъра за научно творчество, която се оказва най-подходяща, с достатъчно помещения за всички клубни форми. След обединението, щатните бройки ще бъдат намалени от 27 на 21-а., като съкрашенията ще обхванат предимно непедагогическия персонал.

Facebook коментари