Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

8 896 жители на Силистренска област ще плащат сами осигуровките си за здраве. Срокът е до края на месеца

Информация радио Шумен

8 896 жители на Силистренска област са заявили в Офиса на НАП - Силистра, че ще плащат сами осигуровките си за здраве. Декларация образец № 7 се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. До края на месеца е срокът, в който всички трайно безработни и студентите над 26 години, които не работят, трябва да подадат новите декларации за здравно осигуряване в НАП. Образецът се въведе за първи път тази година. Безработните, които получават социални помощи, жените по майчинство, пенсионерите и студентите, които не са навършили 26 години, нямат задължението да подават Декларация образец 7. Не подават също едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите. Всички, които са започнали сами да внасят здравноосигурителните си вноски от 1 януари тази година трябва да подадат декларацията до края на месеца, следващ месеца, в който са започнали да плащат сами за здраве.

Facebook коментари