Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

РЗОК Силистра приключи сключването на всички договори

За работа по условията на НРД 2012 година Районна здравноосигурителна каса Силистра сключи договори с 65 изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ. Спрямо броя на лицата, включени в пациентна листа в областта един лекар обслужва средно 1 906 броя лица, като най-големия брой лица в една пациентна листа е към 4 095, а най-малко - към 420.
По разпоредбите на Национален рамков договор за дентални дейности с РЗОК Силистра ще работят 62-ма индивидуални изпълнители на дентална помощ, както и една групова практика, обединяваща двама стоматолози.
Четиридесет и пет са изпълнителите на специализирана медицинска помощ – индивидуални практики, които сключиха договор с РЗОК за 2012г. Подписан е и един договор с Диагностико-консултативния център, в чийто състав работят 21-ма специалиста, три договора с Медицински центрове – един от гр. Тутракан (с четирима специалиста и два от гр. Силистра, от които един с 21 специалиста в състава си, а втория с трима). Договор ще подпише и Групова практика по пакет хирургия с четирима специалисти.
Тази година медико-диагностична дейност, която ще се заплаща от Здравната каса ще изпълняват 9 лаборатории, в това число лабораториите в трите многопрофилни болници за активно лечение в Силистра, Тутракан и Дулово.
Двадесет и една са аптеките в договорни отношения с РЗОК, които предоставят лекарствени средства, напълно или частично заплащани от здравната каса. По две аптеки, работещи със здравната каса има в Тутракан, Дулово и с. Айдемир, а по една са в гр. Алфатар и с. Главиница.
РЗОК Силистра приключи сключването на договорите за работа по клинични пътеки с трите многопрофилни болници в Силистренска област. Най-много клинични пътеки през тази година договори МБАЛ Силистра – 174, следвана от МБАЛ Тутракан с 65 и МБАЛ Дулово с 31 клинични пътеки.

За здравоосигурителни плащания през 2011 година Районна здравноосигурителна каса Силистра е платила общо 20 815 277 лева. Най-много от тях - 9 186 375 са за оказана болнична помощ. На второ място е разходът за лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, възлизащ на 5 717 226 лева. За първична и специализирана извънболнична медицинска помощ РЗОК Силистра е платила общо 3 112 290 лв., а за а за дентална помощ - 1 205 286 лева. Стойността на медико-диагностични дейности, поети от Здравна каса Силистра възлиза на 553 850 лева.
В съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност през 2011г. Здравна каса Силистра е заплатила и 5 746 лева за медицинска помощ на здравоосигурени лица от други европейски държави, които са пребивавали на територията на Силистренска област.

Facebook коментари