Събота, 13 Юли 2024 г.

От 1 март плащаме данъците за 2012 година

От 1 март в общинската данъчна служба започва плащането на данък "Моторни превозни средства", данък "Сгради" и такса "Битови отпадъци" за 2012 година.
Плащанията се правят по касов и банков път.
За улеснение на гражданите касите на общинската данъчна служба ще работят с удължено работно време до 19:00 часа от понеделник до петък по разпореждане на кмета д-р Юлиян Найденов. Запазва се изнесената каса по ул. "Добрич" 13 за удобство на живущите в източния край на Силистра. До две седмици ще заработят изнесени каси и в селата Айдемир и Калипетрово. Те ще бъдат свързани с общинската данъчна служба чрез интернет връзка. В останалите села от Силистренската община данъци се плащат при служители в кметствата и кметските наместничества, определени със заповед на д-р Найденов.
За плащания по банков път сметките са публикувани в сайта на община Силистра, директория: Община Силистра, Административно обслужване, Център местни данъци и такси, Информация.
До 30 април предплатилите пълния размер на данъка за цялата година ще могат да се възползват от 5%-ната отстъпка, напомнят от общинската данъчна служба.

Facebook коментари