Събота, 13 Юли 2024 г.

Общината в Тутракан ще управлява античната крепост "Трансмариска"

Община Тутракан, а не Министерството на културата, ще управлява античната крепост "Трансмариска", решиха министрите на днешното си заседание.
Местната власт ще реставрира обекта със средства по оперативната програма "Регионално развитие" и ще го използва за развитие на туризма в региона, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
В средата на декември миналата година Пловдив получи правото да управлява Античния театър в града за период от 10 години, а в началото на януари на общините Ботевград, Ямбол, Севлиево, Костенец и Кърджали бяха предоставени за управление археологически културни ценности с национално значение.
Общините ще се възползват от средства по схемата за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" по програмата за регионално развитие, за да реставрират обектите и да ги развиват като туристически атракции.
С друго решение днес правителството даде съгласието си "Напоителни системи" ЕАД да продаде свой имот в Шумен на "Севън" ЕООД. Обектът е в лошо състояние и не е в експлоатация от 15 години.
Продажбата ще се извърши при условията на пряко договаряне по реда на Правилника за реда и упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Първоначалната цена на имота ще бъде определена от лицензиран оценител.

Facebook коментари