Събота, 13 Юли 2024 г.

Надграждат дигата на Айдемир

Създадена е организация за надграждане на част от дигата Сребърна-Айдемир, където има разрушен участък и риск от преливане на река Дунав заради високото ниво. Днес кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, секретарят Ростислав Павлов и представители на службата за пожарна безопасност и защита на населението отново огледаха дигата, откъдето преминават тежки камиони, натоварени с дървесина. Според специалистите компрометираният участък е с дължина 10-на метра и трябва да бъде надграден с около 70 см., за да бъде възстановена височината на защитното съоръжение. То предпазва от наводнение Айдемирската низина. На площадката на предприятие «Зелен пазар» ще бъдат складирани 125 тона пясък пясък и 5 хиляди гумирани чувала. Работници по временната заетост ще обезопасяват критичния участък.

Със заповед на кмета на село Айдемир Денчо Георгиев е създадена дежурна група за денонощно наблюдение на дигата и нивото на река Дунав. Всички действия са съобразени с Плана на община Силистра за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в частта «Наводнения» и със заповедта на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов от 21.02.2012 г. за недопускане на бедствени ситуации и човешки жертви. Специалистите напомнят, че от високите стоежи на реката вероятността от избиване на подпочвени води в избените помещения е голяма, затова да вземат мерки за опазване на имуществото си.

Facebook коментари