Събота, 02 Декември 2023 г.

Община Силистра обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Община Силистра обяви конкурс за избор на здравен медиатор. Дейността му е свързана с подпомагане достъпа на хора до здравни услуги. Предвидено е медиаторът да извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки. Той ще подпомага общуването на хората със здравните и социалните институции, като обяснява необходимостта и ползите от тях. В работата му също се включват консултиране на групи хора по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве, ползата от ваксинациите и имунизациите и др.
Кандидатите за длъжността трябва да имат средно образование, владеенето на турски или ромски език е предимство.
Документи за кандидатстване се подават в общината до 22 февруари.
Конкурсът ще премине в два етапа. Първият е подбор по документи, а вторият – интервю. Резултатите от първия етап ще бъдат обявени на таблото пред общинската администрация и на Интернет страницата на община Силистра. Интервюто ще се проведе в заседателната зала на община Силистра на 24.02.2012 г. от 10.00 ч. от назначена със заповед на кмета д-р Юлиян Найденов комисия. Целта е да бъде установено до каква степен кандидатите познават проблемите на общността, съпричастни са към тях, да покажат комуникативните си умения и мотивация, особено важни за изпълнението на длъжността.
Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени до 27.02.2012 г.
Дейността на здравния медиатор ще се финансира с държавни средства.

Facebook коментари