Събота, 15 Юни 2024 г.

Кметския наместник на с.Богорово съди три съселянки - дисиденти за обида за 6000 лв

Информация "КС"

Вчера на 15 юни в 15.00 часа в Районен съд при съдия Силвина Йовчева бе даден ход на делото на кметския наместник на село Богорово Димитър Марков Русев срещу три жени от селото - Еленка Тодорова Маринова, Веса Стойчева Иванова и Лилянка Кинчева Костадинова. Искът е по чл.147 и 148 от НК за обида нанесена публично и се искат по 2000 лева от всяка. На проведеното общо събрание на 21.02.2010г. на читалище "Славейков" е станало скандал при уточняване членовете с право на глас, при което е станала размяна реплики на висок глас и са били отправени обиди. Адвокат Русчева на ищеца поиска в началото на делото то да бъде закрито. Съдията отхвърли това искане. Бяха разпитани по трима свидетели призовани от ищеца и защитата. От направените показания не стана ясно кой какви обиди е отправил към кметския наместник и делото направи завой към уточняване на размера на членския внос, който се е дължал от членовете на читалището, новоприетите членове и отчета на председателя на читалището за изразходваните средства. Поради поискана преписка от прокуратурата за жалба срещу кметския наместник, делото ще продължи да се разглежда на следващо заседание.

Facebook коментари