Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Одобриха план-приема в Силистра за следващата учебна година

На заседание на комисията по заетостта в Силистра одобриха план-приема за следващата учебна година в областта. Учениците имат възможност да избират между 15 планирани паралелки - 7 професионални и 8 профилирани. Общият брой ученици в VІІ клас тази година е 951, което е със 142-ма повече от миналата година. От тях около 40% ще кандидатстват за прием след VІІ клас. Нова паралелка предлага Професионалната гимназия по производствени технологии, която разкрива прием по "Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки". Профилираното образование ще се осъществява в две гимназии и две средни общообразователни училища в Силистренско. В Езиковата гимназия "Пейо Яворов" се разкрива паралелка с технологичен профил – "Туризъм
Интересен е факта, че докато броят на класовете в традиционното училище намалява, все повече са желаещите да продължат образованието си задочно. Само за новата учебна година такова намерение са заявили 290 ученици с основно образование , които ще бъдат обхванати в 8 паралелки.

Facebook коментари