Четвъртък, 08 Декември 2022 г.

Все по-необходими стават центровете за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с увреждания

Центровете за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с увреждания стават все по-необходими. Това е един от изводите, направени по време на кръгла маса в Силистра, по повод приключващ европроект за социалната услуга.

От година в Силистра се предлага услугата "социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания" благодарение на проект, реализиран от неправителствените организации "Надежда за добро бъдеще" и "Диабет". С европейски средства по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" през декември 2010 година в дунавския град бе изграден и заработи дневен център.

Екип от 11 специалисти осигуряват кинезитерапия, логопедично и психологично възстановяване, трудотерапия, социални дейности и медицински услуги за хора от 18 до над 80-годишна възраст. Общото между тях е, че са преживели някоя от т.нар. болести на напрежението или на малкото движение.

По проект капацитетът на центъра е 40 души, но негови потребители са били 130 мъже и жени. Две от тях споделиха, че са си върнали не само радостта от живота, но и надеждата в доброто у хората.

Марияна Биволарова е ръководител на проекта. Според нея потребността от подобни дневни центрове за възрастни хора ще расте заради застаряването на населението. Тя е убедена, че създаването им е възможно с общите усилия на държавата, общините и хората.

инфо. Дарик радио

Facebook коментари