Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Полицейски началници по селата на Община Кайнарджа

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец юли 2024 г. мобилен екип, включващ служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност", сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и сектор "Пътна полиция", ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

Община Кайнарджа

Село Давидово – 11.07.2024 г., 09:30 часа

Село Посев – 11.07.2024 г., 10:30 часа

Село Стрелково – 11.07.2024 г., 11:30 часа

Село Каменци – 11.07.2024 г., 13:00 часа

Село Господиново – 11.07.2024 г, 14:00 часа

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Facebook коментари