Петък, 19 Април 2024 г.

НАП Силистра възстанови над 10 милиона лева ДДС

ДДС на обща стойност 10,5 млн.лв. лева възстанови до края на ноември приходната администрация в Силистра на фирми от региона. Основната част от възстановения данък добавена стойност е следствие на дейността на фирмите в областите търговия, зърнопроизводство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция.
В най-голям размер е възстановеният данъчен кредит през миналия месец – 1,32 млн. лв.
Шест са дружествата в силистренска област, на които досега е възстановен ДДС на стойност, надвишаваща 100 хил.лв. Фирмата-първенец по възстановен данък, е получила обратно от държавата 1,45 млн.лв.
Към края на ноември общият брой на регистрираните по Закона за ДДС дружества е 2114, а приходите към 30 ноември от този данък в НАП Силистра са в размер на 13,87 млн. лв.

Facebook коментари