Вторник, 23 Юли 2024 г.

РУ "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра: 26 специализанти успешно завършиха обучението си за учители по физическо възпитание и спорт

На 22 юни успешно приключи обучението на поредната група следдипломни специализанти в Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра. Те се обучаваха за придобиване на професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" (за завършили висше образование с присъдена или придобита допълнителна професионална квалификация "учител" или "учител по…").

Тази година, за трети пореден път, специализантите защитиха дипломни работи по актуални теми, свързани с преподаването на общообразователния учебен предмет "Физическо възпитание и спорт". Те бяха разработени под ръководството на проф. д.н. Антоанета Момчилова, а рецензент на дипломните работи бе доц. д-р Ростислав Костов от МУ – Плевен.

Успешното завършване на специализацията дава възможност на 26-те специализанти да разширят професионалните си компетенции и да се реализират като учители по физическо възпитание и спорт в различни учебни заведения.

На 29 юни предстои държавният теоретичен изпит за друга група специализанти, обучаващи се за придобиване на професионална квалификация "учител по…" (по учебни предмети според професионалното направление от областта на висшето образование за завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър").

Ръководството на Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра пожелава успех на всички специализанти на предстоящия изпит!

Facebook коментари