Вторник, 23 Юли 2024 г.

Община Главиница инвестира 1 милион лева в спортни бази през 2024

Кметът на Община Главиница, Неждет Джевдет, съобщи за амбициозни планове за изграждането на три нови многофункционални спортни площадки и основен ремонт на училищен физкултурен салон. Тези инициативи са част от инвестиционната програма за 2024 г., която цели да модернизира спортната инфраструктура в училищата и да подобри условията за физическо възпитание и спорт сред учениците.

Основни Проекти и Детайли:

1. Тенис Корт в СУ "Васил Левски", Главиница:

o Строителството започна на 10 юни 2024 г.
o Спортната площадка ще предлага възможности за игра на тенис, обогатявайки спортните възможности на училището.

2. Мултифункционална Площадка за Волейбол и Баскетбол в СУ "Васил Левски", Главиница:

o Строителството също започна на 10 юни 2024 г.
o Площадката ще бъде пригодена за различни спортове, което ще предостави повече възможности за учениците.

3. Спортна Площадка за Волейбол и Баскетбол в ОбУ "Иван Вазов", село Зафирово:

o Строителството завърши в края на май 2024 г.
o Новата площадка вече е готова да приема ученици и да бъде използвана за спортни занимания.

4. Основен Ремонт на Физкултурния Салон на СУ "Васил Левски", Главиница:

o Строителните дейности ще започнат на 25 юни 2024 г.
o Ремонтът ще модернизира физкултурния салон, подобрявайки условията за вътрешни спортни дейности.

Предишни Усилия и Постижения:

През изминалата година Община Главиница успя да открие фитнес център и да възстанови спортната площадка в двора на СУ "Васил Левски". Асфалтирана беше площ от около 2 дка и бяха монтирани уреди за волейбол и баскетбол. Тези усилия са насочени към подобряване на спортната култура и физическото възпитание на учениците.

Цели и Визия:

Кметът Неждет Джевдет подчерта, че целта на тези проекти е да се подобри спортната култура и физическото възпитание на учениците чрез модернизиране на спортните бази в училищата. Той отбеляза важността на наличието на съвременни спортни бази като средство за превенция на неблагоприятни тенденции в здравословното състояние на подрастващите.

Освен това, общината планира разработването на нов проект за ремонт на спортния комплекс в град Главиница, който ще продължи да подкрепя физическата активност и здравословния начин на живот на жителите.

Общата стойност на инвестиционната програма за спортни бази е близо 1 милион лева, което е значителен ангажимент към развитието на спорта и здравето в общината.

Facebook коментари