Вторник, 23 Юли 2024 г.

Община Ситово инвестира в културата: Климатици за читалищата в Ситово и Искра

Община Ситово изпълнява бюджетните си ангажименти за 2024 г., като част от дейностите е подобряване на условията за работа в културните институции. Благодарение на целенасочени инвестиции, две читалища на територията на общината получиха нови колонни климатици.

Читалище "Възраждане-2017 г." в село Ситово и Читалище "Бачо Киро-1943 г." в село Искра вече разполагат с модерна климатизация, която ще осигури по-комфортна среда за провеждане на различни културни дейности. Читалищата са средища за общуване и творчество, където се организират срещи, концерти, изложби, беседи и други мероприятия. Подходящите условия са ключови за успешното им провеждане и за привличане на по-широка аудитория.

Монтажът на климатика в село Искра е в ход и се очаква да бъде завършен в най-кратки срокове. От Общината подчертават, че инвестициите в културата са приоритет, тъй като тя е важен фактор за развитието на обществото.

Facebook коментари