Вторник, 23 Юли 2024 г.

България и Румъния с общ проект за Дунав

Интегрирана система за обозначаване на корабоплавателния път по Дунав между България и Румъния ще бъде изградена през следващите три години. Това съобщиха от областната администрация в Русе.

Проектът е по Програмата "Interreg Румъния – България" и е на стойност 10 милиона евро, като 8 милиона от тях са европейско финансиране. Ще се изгради единна електронна платформа, която да предоставя постоянна информация за състоянието на бреговите и плаващите знаци за обозначаването на фарватера. Самите знаци ще бъдат подновени. Всички те ще бъдат снабдени с модули, които ще подават сигнал към платформата за местоположение и състояние.

Ще бъдат доставени и два нови несамоходни плавателни съда, по един за България и Румъния, които ще обслужват бреговите знаци. Новото маркиране ще обхване 470 километра.

Facebook коментари