Вторник, 23 Юли 2024 г.

Можете да се включите в Международното преброяване на белия щъркел

При последното преброяване в област Силистра са установени 107 броя заети гнезда от щъркели

На всеки 10 години в над 40 страни по света се случва едно мащабно природозащитно събитие, посветено на любим вид птица – Международно преброяване на белия щъркел. През 2024 г. то ще е осмото поред. Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) е координиращата организация в преброяването и призовава хората от цялата страна да отправят поглед към своя пернат съсед и да се включат в инициативата.

Преброяването ще се проведе през юни и юли 2024 г. и ще обхване цялата страна или общо над 5 000 населени места. С помощта на доброволци ще бъдат обиколени всички щъркелови гнезда и ще бъдат преброени възрастните птици и техните малки. Ще бъде събрана информация за местонахождението на гнездата, за гнезда, които по различни причини не са били заети тази година и ще бъдат набелязани застрашените гнезда, които в последствие ще бъдат обезопасени с помощта на съответните институции.

Тъй като щъркелът е познат и любим вид и може лесно да бъде наблюдаван и разпознат, в голямото преброяване могат да се включат деца, семейства, цели класове, екоклубове и др. Необходимо е единствено да споделите наблюденията си в мобилното приложение SmartBirds Pro или в сайта SmartBirds.

Освен установяването на бройката на тези любими птици, цел на преброяването е и идентифициране на заплахи за вида. Констатирани дотук през годините са индустриализацията, монокултурността и химизацията в селското стопанство, изчезването на влажните зони, където щъркелът най-често намира прехраната си, опасните електрически стълбове.

Щъркелът е една от птиците, които живеят най-близо до хората и е чувствителен индикатор за състоянието на околната среда. Там където има повече бели щъркели, има повече и по-чисти влажни зони и земеделската земя е с по-малко пестициди.

VII Международното преброяване на белия щъркел (2014–2015г.) показа увеличаване на популацията на вида в България, спрямо преброяването, проведено десет години по-рано. Броят на гнездящите двойки е нараснал с 1007 (21%). Данните показват и значими регионални различия.

Сериозно увеличение на гнездящите двойки има в Южна България, особено в областите Пловдив, Хасково, София–област, Кърджали и Благоевград. Числеността на белия щъркел в страната, според последното му преброяване е 5825 двойки. Предстоим да разберем, каква е тенденцията в популацията на вида днес.

Първото преброяване на белия щъркел е организирано през 1934 г. по инициатива на Германия, а страната ни се включва през 70-те години на миналия век. Организатор е BirdLife International, а БДЗП е координиращата организация за България. Основен партньор на БДЗП в преброяването е Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Снимка: Светослав Спасов

Facebook коментари