Вторник, 23 Юли 2024 г.

Семинар "Писателят като художник" събра студенти и ученици в ПМГ "Климент Охридски"

В Силистра се проведе семинар на тема "Писателят като художник" в ПМГ "Климент Охридски". Събитието бе организирано от студенти от специалност "Педагогика на обучението по български език и английски език" от Русенски университет "Ангел Кънчев" Филиал Силистра.

В своите презентации те представиха двупосочната творческа реализация на автори като Сирак Скитник, Николай Райнов, Гео Милев, Елин Пелин, Чудомир и др. Те разгледаха как тези писатели са съчетавали литературния си талант с изобразителното изкуство, създавайки не само текстове, но и картини, скици и други художествени произведения.

Семинарът предизвика интереса на публиката, която активно се включи в дискусията. Участниците споделиха своите впечатления от творчеството на представените автори и разсъждаваха за връзката между литературата и изобразителното изкуство.

Facebook коментари