Събота, 19 Септември 2020 г.

НАП Силистра преизпълни плана си до ноември

53,9 млн.лв. е сумата, която НАП Силистра трябваше да събере към 30 ноември. По сметките на бюджета са постъпили 57,5 млн. лв., т.е. има преизпълнение с 6,63%, като приходите са с 9,2 млн.лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.
«Много съм доволен от работата на всички служители в офиса, каза директорът Петър Маринов. – Въпреки напрегнатия план и трудностите, произтичащи от икономическата криза, ще завършим годината успешно и това е положителна оценка за целия офис».
30,15 млн.лв. са приходите към републиканския бюджет, със 7,6 млн.лв. повече от 2010 г. Най-висок е процентътна изпълнение при корпоративния данък – 118,3% към плана до ноември и 112% към годишния план на офиса. Сумата е с 1,27 млн. лв. повече от миналата година.
Годишният план е преизпълнен с 12% и при събирането на данъка върху доходите на физическите лица. Събраната сума е 11,1 млн.лв., с 2,17 млн.лв. по-висока от миналогодишната.
Най-голям ръст на събираемостта се отчита при данъка върху добавената стойност – 113,9 млн. лв., което е с 4,2 милиона повече от 2010 г. Тук приходите покриват планираните за годината на 102%.
4,5% изоставане се отбелязва при събирането на приходите по бюджета на НОИ и Здравноосигурителната каса, въпреки че постъпленията са с 1,6 млн. лв. повече от 2010 г.
Очакваното изпълние на плана за годишните приходи на Офис Силистра е над 104%.

Facebook коментари