Вторник, 23 Юли 2024 г.

Военноморските сили търсят 106 матроси

Военно окръжие II степен – Силистра обявява конкурс за 106 вакантни длъжности за матроси във военни формирования на Военноморските сили.

Свободните места са разпределени в следните военни формирования:

• Варна:
o в. ф. 38920 - 9 длъжности
o в. ф. 28580 - 7 длъжности
o в. ф. 34410 - 13 длъжности
o в. ф. 56080 - 14 длъжности
o в. ф. 26800 - 14 длъжности
o в. ф. 54830 - 2 длъжности
o в. ф. 32300 - 10 длъжности
o в. ф. 36940 - 1 длъжност
o в. ф. 57240 - 1 длъжност
• Приселци:
o в. ф. 22580 - 11 длъжности
o в. ф. 38010 - 3 длъжности
• Други:
o в. ф. 32140 - Варна/ 2 длъжности
o в. ф. 54840 - Варна/ 1 длъжност
o в. ф. 28430 - Каменар /2 длъжности
o в. ф. 22480 - Бургас /14 длъжности
o в. ф. 18360 - Бургас / 1 длъжност
o в. ф. 32890 - Бургас/ 1 длъжност

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

• Да имат средно или по-високо образование;
• Да са годни за военна служба;
• Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
• Да нямат друго гражданство;
• Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";
• Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
• Да са психологично пригодни;
• Да не са по-възрастни от 40 години към датата на приемане на военна служба (за лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – до 41 години за упражнилите право на пенсия и до 44 години за неупражнилите).

Лица, изпълнявали кадрова военна служба, могат да кандидатстват, ако:

• Към датата на приемане на военна служба не са изминали 10 години от освобождаването им от кадрова военна служба;
• Им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

Срок за подаване на документи:
• До 03.07.2024 г.


Подробна информация за вакантните длъжности може да получите:
• Военно окръжие II степен – Силистра
• Офисите за военен отчет в общините Силистра, Тутракан и Дулово

Facebook коментари