Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Ново дарение в Държавен архив – Силистра

В Международната седмица на архивите г-жа Мануела Енчева дари безвъзмездно ценни документи на Държавен архив – Силистра, които ще допълни фондовете на архива със снимки и брошури от дейността на хор "Седянка", снимки на журналисти от местни медии, снимки на видни граждани от Крайдунавска Добруджа., снимка от Първата околийска женска конференция от 1945 г.

Документите обхващат периода 1945 – 1979 г.

От архива благодарят за доверието и родолюбивият жест.

Източник: Държавен архив – Силистра

Facebook коментари