Събота, 19 Септември 2020 г.

В Тутракан ще възстановяват културно-историческото наследство с 2 900 000 лева

Тутраканската община спечели проект по Оперативната програма "Регионално развитие" за възстановка на част от културно-историческото наследство за 2 900 000 лева и сред основните дейности са реставрацията на пет къщи и настилането на калдаръм на главната улица в архитектурния резерват. За риболовната традиция в този район на страната напомня и единственият по поречието на Дунав музей на дунавския риболов и лодкостроене в Тутракан.
За да бъде възроден рибарският поминък, общините Тутракан, Главиница и Сливо поле създадоха рибарска група по оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".

инфо. Радио Шумен

Facebook коментари