Събота, 22 Януари 2022 г.

За 2012 година в "МБАЛ-Силистра" АД са определени 16 места за специализация на лекари

На 05.12.2011 година излезе заповед на Министъра на МЗ за определяне местата за специализация за 2012 година. За "МБАЛ-Силистра" АД след положена успешна акредитация през 2011 година, са определени 16 места за специализация на лекари с различни специалности / държавна поръчка и платено обучение/. За първи път това ще даде възможност в нашата болница да дойдат млади специалисти, а също и младите лекари от нашата болница да специализират по-лесно, тъй като имат възможността да го правят работейки в "МБАЛ-Силистра" АД.

Facebook коментари