Неделя, 16 Юни 2024 г.

Силистра ще бъде домакин на XXXIII Международен екологичен форум "Сребърна 2024"

От 31 май до 1 юни 2024 г., в Силистра ще се проведе XXXIII Международен екологичен форум "Сребърна 2024". Събитието е посветено на "Световния ден на околната среда" на 5 юни и "Зелената седмица".

Цели на форумa

Форумът е насочен към:

• Засилване на интереса на учениците към проблемите на екологията и формиране на гражданско поведение и отговорност при опазване на околната среда.
• Представяне на авторски идеи и интерпретации на екологични теми, основани на изследвания.
• Активизиране на младите хора в изследването и опазването на околната среда.
• Популяризиране на природното богатство на българската орнитофауна в резервата "Сребърна".

Тематични направления

Участниците ще работят по следните теми:

• Защитени природни обекти.
• Проблеми на чистотата на водите, въздуха и почвите.
• Енергийни източници и алтернативна енергия.
• Биологично разнообразие и неговото опазване.

Раздели и възрастови групи

Форумът включва три основни раздела:

1. Рисунка – Теми: "С грижа и любов към природата" и "Опазване на защитените растителни и животински видове". Възрастови групи: I-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас. Крайният срок за изпращане на рисунките е 17 май 2024 г. Отличените творби ще бъдат експонирани в изложбена зала в Силистра на 31 май 2024 г.
2. Стихотворение и разказ – Теми: "С грижа и любов към природата на България" и "Опазване на защитените растителни и животински видове в България". Възрастови групи: I-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас. Крайният срок за изпращане на литературните творби е 17 май 2024 г. Отличените творби ще бъдат представени на литературно четене в Силистра на 31 май 2024 г.
3. Екологични проекти – Възрастови групи: IV-VII клас и VIII-XII клас. Първият ден участниците ще подредят щандове с постери, табла, макети и снимки, демонстриращи изследователската им дейност. Вторият ден ще бъде посветен на публична защита на проектите пред Националната комисия и другите участници.

Награди

Класираните ученици във всеки раздел ще получат грамоти, медали и предметни награди. Индивидуалните участници в раздел "Екологични проекти" могат да кандидатстват за едногодишна стипендия по програмата за закрила на децата с изявени дарби към МОН. Всички участници ще получат сертификати за участие.

Тази година форумът обещава да бъде още по-интересен и вдъхновяващ, като привлича млади хора от различни краища на страната и чужбина, ангажирани с опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Facebook коментари