Петък, 14 Юни 2024 г.

Работна група ще разпредели 554 462 лева за заетост в Силистра

В Областна администрация Силистра по покана на областния управител Илиян Великов бе проведено заседание на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Силистра.

Съобразно предварителния обявения дневен ред с гласуване от страна на участниците в заседанието бе определена Работна група в състав, включващ представители на Бюрата по труда в Силистра, Дулово и Тутракан. На база на взетото решение областният управител ще издаде заповед за съставяне на Комисията.

Съгласно чл. 25а, ал.6 от Правилника за приложение на Закона за насърчаване на заетостта бе обсъдена и приета методика за оценка и подбор на подадените в Областна администрация Силистра проектни предложения, за което бе определен и краен срок – 6 юни.

Предвидените в Националния план за действие по заетостта за 2024 г. средства за област Силистра са в размер на 554 462 лева, като разпределението е по общини с работни места при 8-часов и 6-часов работен ден за период от 5 месеца. В таблицата на показателите за разпределение на броя на работните места са заложени конкретни тежести.

Facebook коментари