Неделя, 16 Юни 2024 г.

Учители от ОУ "Черноризец Храбър", с. Кайнарджа преминаха обучение в Ирландия и Италия

Учебната 2023-2024 година донесе нови възможности за педагогическия екип на Основно училище "Черноризец Храбър" в село Кайнарджа, които участваха в обучителни курсове по програма "ERASMUS+". Целта на тези курсове е да се насърчи учене през целия живот и внедряване на иновации в образователния процес.

Участието на училището в програмата бе улеснено от изградения STEM център и участието му в Националната програма "Иновации в действие". Благодарение на тези постижения, училището ще продължи своето участие по програма "ERASMUS+", като включи в мобилностите не само учители, но и ученици.

Първото обучение се проведе в Дъблин, Ирландия, от 8 до 14 януари 2024 г. Темата беше "ИКТ инструменти и приложения", а участниците включваха преподаватели по английски език, информационни технологии и природни науки. Те се запознаха с различни уеб инструменти и приложения, като ChatGPT и Gamma, които могат да се използват за съставяне на документи, подготовка на тестове, създаване на презентации и дори уебстраници. Учителите научиха и за програмируемото устройство Microbit, което вдъхновява учениците да се запознаят с програмирането.

По време на обучението, участниците посетиха културни и исторически обекти като EPIC Музея на ирландската емиграция, GLENDALOUGH и WICKLOW GAOL. Те се включиха и в панаир на храните, където се запознаха с традиционните храни и напитки на участниците от други държави, и дори участваха в уроци по ирландски танци.

Второто обучение се проведе в Рим, Италия, от 19 до 24 февруари 2024 г. Темата беше "Традиционни изкуства и ИКТ инструменти за преподаване на учебните предмети и житейските умения". Участниците, които бяха учители от начален и прогимназиален етап, посетиха детски музей и научиха как да представят учебния материал по лесен и забавен начин. Те работиха с фотография и различни изкуства и се запознаха с платформата GooseChase, която може да се използва за обучение, тиймбилдинг и развлечение.

Програмата "ERASMUS+" предоставя ценни възможности за професионално развитие на учителите и насърчава внедряването на нови методи и технологии в образованието. Участието на ОУ "Черноризец Храбър" в тези обучения е важна стъпка към по-качествено и иновативно образование за учениците.

Източник: ВЕРСИНАЖ

Facebook коментари