Неделя, 16 Юни 2024 г.

Сребърна монета за Мерве Бейджет: Признание за талант и усърдие

На тържествена церемония, традиционна за Община Силистра бяха отличени и наградени зрелостници, номинирани в различни направления.

Мерве Билгин Бейджет от ПГСУАУ "Атанас Буров", ученик-стажант в Окръжен съд-Силистра бе отличена в областта на професионалната подготовка и получи сребърна монета от Община Силистра.

Мерве Бейджет, Дамла Юмер и Айча Мехмед-ученици в специалност "Малък и среден бизнес" проведоха производствената си практика в Окръжен съд-Силистра в периода 24 април - 13 май 2024година, на основание договор за съвместна дейност и сътрудничество, подписан от традиционната -Председател на Окръжен съд-Силистра и Денка Михайлова-Директор на ПГСУАУ "Атанас Буров"-Силистра.

Зрелостниците с отговорност и усърдие усвоиха детайли от дейността, свързана с търговски и граждански дела, касаещи малък и среден бизнес. Те присъстваха в съдебни заседания и на лекции по теми от практическото им обучение. По време на практиката си учениците затвърдиха знанията си, и усвоиха нови в областта на здравословните и безопасни условия на труд; съставянето на план за работа; разпределянето на работата между членовете на екипа, в който работят; спазването на трудовата дисциплина, законовите изисквания и етичния кодекс; рисковете пред малкия и среден бизнес при неспазване на законодателството; умения да оценяват качеството на работа на всеки член от екипа, включително самооценка.
След стриктно оценяване на практическите и теоретичните знания, зрелостниците получиха отлични оценки от прекият ръководител на производствената практика и Председател на Окръжен съд-Силистра съдия Пламен Неделчев.

Номинирането за престижното отличие е направено от ПГСУАУ "Атанас Буров".

Окръжен съд-Силистра е в постоянно сътрудничество с ръководство, учители и ученици от гимназията, като съвместно се реализират интересни и разнообразни инициативи на правна тема по Образователната програма на Висшия съдебен съвет "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

Адмирираме успехите на младите хора и им желаем успешни хоризонти.

Източник: Окръжен съд-Силистра

Facebook коментари