Неделя, 16 Юни 2024 г.

Община Силистра въвежда нови сватбени такси и услуги

Община Силистра обяви нови такси и услуги, свързани със сключването на граждански брак. Предложенията са част от внесената докладна записка от кмета Александър Сабанов в Общински съвет - Силистра. Новите услуги включват възможността за сключване на граждански брак в различни локации в града, предоставяйки на младоженците избор за по-романтична и символична церемония.

Новите сватбени услуги включват:

• Сключване на граждански брак в Заседателната зала на Община Силистра – такса 50.00 лв.

• Сключване на граждански брак в "Дунавски парк" – такса 100.00 лв.

• Сключване на граждански брак в крепостта "Меджиди Табия" – такса 200.00 лв.

Тези нововъведения са част от актуализацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Силистра. Наредбата, приета през 2003 г., е претърпяла различни изменения през годините, като последното е от 2023 г. Новите такси отразяват повишението на минималната работна заплата и включват подобряване качеството на предлаганите услуги.

Основания за актуализацията

Актуализацията е необходима поради значителното увеличение на минималната работна заплата от 2007 г. насам и необходимостта от осъвременяване на услугите, предлагани от общината. През 2007 г. минималната работна заплата е била 180 лева, докато към 2024 г. тя е достигнала 933 лева, което представлява увеличение с 518.33% спрямо 2007 г. и с 300.97% спрямо 2013 г.

Очаквани резултати

Очаква се актуализираните такси да доведат до повишаване на приходите в бюджета на общината и до повишаване на качеството на предоставяните услуги. Внедряването на новите услуги и актуализацията на таксите ще позволят на общината да отговори на нуждите на гражданите по-ефективно и да осигури по-голяма гъвкавост и избор при сключването на граждански брак.

Предложенията ще бъдат разгледани на следващото заседание на Общински съвет - Силистра, което ще се проведе на 30 май.

Снимка: EVA AGENCY

Facebook коментари