Неделя, 16 Юни 2024 г.

"Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра планира да увеличи капитала си 43 пъти

"Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра планира да увеличи капитала си от 192 410 лева на 8 363 000 лева, което е повече от 43 пъти. Това става ясно от писмо, изпратено от Управителя на дружеството до Общински съвет-Силистра.

Увеличението на капитала ще се извърши чрез записване на нови 817 059 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева. Средствата ще бъдат изцяло осигурени от мажоритарния собственик – "Български ВиК Холдинг ЕАД".

Парите ще бъдат използвани за индексация по 5 договора за строителство, свързани с проект, финансиран със средства от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".

Общото събрание на съдружниците, на което ще се вземе решение за увеличаване на капитала, е насрочено за 5 юни 2024 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет-Силистра.

Промени в дружествения договор

Планираното увеличение на капитала налага и промяна в чл. 11, ал. 1 и 2 от дружествения договор, който отразява размера на капитала на съдружниците.

Финансиране на ДДС

Освен увеличението на капитала, "Водоснабдяване и канализация" ООД планира и да кандидатства за оборотен заем от "Български ВиК Холдинг ЕАД" в размер на 1 634 118 лева.

Заемът ще бъде използван за финансиране на ДДС по 5-те договора за строителство, по които са предвидени индексации.

Очаква се Общински съвет-Силистра да одобри предложенията на "Водоснабдяване и канализация" ООД на своето заседание на 30 май.

Важно е да се отбележи, че решението за увеличаване на капитала се взема единодушно, със 100% от капитала, поради което е необходимо присъствието и съгласието на всички съдружници.

Facebook коментари