Неделя, 16 Юни 2024 г.

Силистренско училище моли общината за финансови средства за изработване на технически паспорт

Община Силистра ще осигури необходимите финансови средства за изработване на технически паспорт на сградата на СУ "Н. Й. Вапцаров" в града. Това стана ясно от докладна записка, внесена от кмета на Силистра, Александър Сабанов, до Общинския съвет.

В писмо с входящ номер ВхК-4841/07.05.2024 г., директорът на училището, Калоян Нейков, информира кмета за текущото състояние на проектно-проучвателните работи по основния ремонт на учебното заведение. Сградата на СУ "Н. Й. Вапцаров" е включена в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Община Силистра и е преминала успешно оценката за административно съответствие и допустимост (АСД). Проектът вече е в процес на подбор и приоритизация.

В рамките на проекта са изготвени обследване за енергийна ефективност и инвестиционен проект за основен ремонт, включващ мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда. Тези дейности са финансирани със средства от бюджета на училището. За изработването на техническия паспорт на сградата обаче е необходима допълнителна сума в размер на 12 000 лева с ДДС, която училището не може да покрие със собствени средства.

Във връзка с това, кметът Александър Сабанов предлага Общинският съвет на Силистра да одобри осигуряването на средствата от бюджета на общината за 2024 г., като те бъдат взети от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Решението включва следните точки:

1. Осигуряване на финансови средства в размер на 12 000 лева за дофинансиране на изготвянето на техническия паспорт на сградата на СУ "Н. Й. Вапцаров".

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Общинска администрация - Силистра за 2024 г. от местна дейност 998 "Резерв".

3. Възлагане на кмета на Община Силистра да предостави средствата на СУ "Н. Й. Вапцаров", като директорът на училището трябва да представи отчет за разходите, направени с предоставените средства, пред Общинска администрация - Силистра.

Очаква се това решение да бъде одобрено на следващото заседание на Общинския съвет, което ще позволи на училището да продължи с планираните ремонтни дейности и да подобри условията за обучение на своите ученици.

Facebook коментари