Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Формира се управленският екип на община Главиница

Формира се управленският екип на община Главиница. Кметът Хюсеин Хамди назначи досегашния директор на Дирекция "Финанси" - икономистката Севгюл Амза, за свой заместник с ресор "Финанси и стопанска дейност", а за секретар на общината – Селчук Али.
В четири от селата са назначени кметските наместници: в село Косара – Нювит Хюсеин, в село Малък Преславец – Галина Ангелова, в село Бащино – Джеват Ахмед и в село Подлес – Милена Атанасова. Скоро се очаква своето място да заеме и последният кметски наместник – този на село Осен.

Facebook коментари