Понеделник, 17 Януари 2022 г.

От 1 до 31 декември здравноосигурените имат право да сменят своя общопрактикуващ лекар

От 1 до 31 декември здравноосигурените лица, желаещи да сменят своето GP, могат да направят това, като се регистрират при нов общопрактикуващ лека.
Лицата, желаещи да извършат промяната, могат да изберат личен лекар на територията на цялата страна. За да направят това трябва да подадат попълнен и подписан формуляр за постоянен избор, придружен от здравноосигурителната си книжка и документ, удостоверяващ, че са с непрекъснати здравоосигурителни права. Формулярът може да се закупи САМО от книжарницата за медицинска документация в сградата на Районната здравноосигурителна каса Силистра (книжарница "КИМ 2000").
Включването в пациентната листа на новоизбрания лекар се извършва служебно в Здравната каса. Не се изисква хората лично да посетят и да се отписват от досегашния си личен лекар.
Изборът на общопрактикуващ лекар е свободен и личен (само за лицата под 18 години се прави от родител или настойник). Това се удостоверява със саморъчното подписване на регистрационната форма за преизбор. Коректното и точно вписване на личните данни при попълването на регистрационната форма, както те са записани в личната карта, е от голямо значение. Грешки могат да станат причина новият избор да не се осъществи.
Новоизбраният общопрактикуващ лекар от своя страна трябва да впише в здравноосигурителната книжка на лицето, което го е избрало, своите данни, адреса на практиката си и телефон за връзка с него.

Facebook коментари