Петък, 14 Юни 2024 г.

Ученици взеха интервю от шефа на Окръжен съд-Силистра

Любознателни ученици от 4.А клас на СУ "Никола Йонков Вапцаров"-Силистра посетиха Окръжен съд-Силистра с една по-различна мисия-да направят интервю със съдия, да научат повече за тази професия и да съберат всичко това във видео проект.

Образователното мероприятие бе осъществено благодарение на отправеното искане от класния ръководител госпожа Марияна Гагова до Председателя на Окръжен съд-Силистра съдия Пламен Неделчев, за партньорство по инициатива "Месец на професиите" през погледа на малкия изследовател, за ученици от първи до четвърти клас.

Инициативата е на Център за кариерно ориентиране-Силистра, а официални партньори са: Община Силистра, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и НАО "Галилео Галилей" – Силистра.

Целта на инициативата е да се активира изследователския интерес, да се подкрепи работата в екип, да се повишат знанията и уменията да се извлича и ползва информация за света на професиите, която да обогати и образова учениците.
Съдия Пламен Неделчев посрещна децата в съдебната зала като показа облеклото тога, с което правораздава всеки съдия в съдебната зала. Последваха въпрос след въпрос за това как се става съдия, какви учебни дисциплини се изучават преди това, как протича един работен ден на съдията, какви са неговите задължения и отговорности, как преценява какво решение или присъда да постанови, кои дела са най-трудните, харесва ли професията си?
Съдия Неделчев запозна децата и с професиите "прокурор", "адвокат", "съдебен секретар" и "съдебен деловодител". Заедно с разясненията за професиите, свързани с правораздаването, той отправяше съвети към децата да ценят труда на другите, а също и своя труд, да зачитат правата на другите и да отстояват своите права, и винаги да се стараят да бъдат добри хора, за да успяват в живота.

Децата коментираха впечатленията си от проведеното интервю най-вече за това колко е важно " човек да се учи добре, да се труди и да живее честно", а също и че "стореното зло не може да се върне назад, последиците от престъпленията са много тежки, затова трябва да не нарушаваме законите."
В тази връзка класният ръководител на децата госпожа Марияна Гагова сподели положителния ефект от предходно посещение на децата в съда, когато е била акцентирана необходимостта децата да познават правилата, за да ги спазват. "Сега вместо да сочат с пръст детето, което нарушава правило, те му обясняват кое е нередното в случая. Така по приемлив начин се усвояват правилата и се насърчава спазването им.

Събитието бе заснето от представител на Център за кариерно ориентиране в град Силистра, а видеоматериал за професията "съдия" е поместен на сайта на Център за кариерно ориентиране-Силистра /Вижте линк в края на статията/.

Така вече създадените видео проекти ще достигнат до много други ученици като вярна и интересна информация за професиите.

От Център за кариерно ориентиране са предвидили изготвяне на сертификат за класа "СУПЕР изследователи на професии" и поощрителни награди за учениците-участници в проектите, и техните ръководители.

Facebook коментари