Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Енергийно обновяват блок "Хавана-2"

Днес, Община Силистра подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за енергийно обновяване на блок "Хавана-2", разположен на ул. "Капитан Кръстев" № 4.

Проектът е част от процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I", финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Стойността на проекта е 1 249 095,23 лв., като 100% от средствата са осигурени от План за възстановяване и устойчивост.

Срокът за изпълнение е 30 месеца.

Предвидените енергоспестяващи мерки:

• Подмяна на дограма
• Топлоизолиране на фасадни стени
• Топлоизолиране на покрив
• Топлоизолиране на подови конструкции
• Подмяна на стълбищно осветление
• Осигуряване на достъпна архитектурна среда
• Монтаж на мълниезащитна инсталация

Очакваните резултати от проекта:

• Подобряване на енергийната ефективност на сградата
• Намаляване на крайното потребление на енергия
• Удължаване на експлоатационния й живот

Общо 8 многофамилни жилищни сгради в Силистра кандидатстваха за финансиране по програмата. Две от тях са одобрени, а шест са резервни за финансиране.

Facebook коментари