Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Открит урок в ПГМТ "Вл.Комаров" за ученик със специални образователни потребности

На 17 април 2024 г., в ПГМТ "Вл.Комаров" се проведе открит урок в IX а клас, специалност "Компютърна техника и технологии", за ученик със специални образователни потребности (СОУ) на обща подкрепа от ресурсен учител. Урокът, с тема "Измерване токовете и напрежението върху всеки клон и върху всеки елемент в сложна електрическа верига", се проведе по плана на РУО гр.Силистра.

В урока присъстваха г-жа Ирена Маринова – старши експерт по приобщаващото образование в РУО гр. Силистра, г-жа Татяна Кинджакова - Директор на ПГМТ "Вл.Комаров", инж. Димитринка Тихова – ЗДУПД, както и екипът за личностна подкрепа, съставен от М. Калинова, Д. Братанова, Ц. Христова, Албена Вълкова и инж. Д. Русев.

Урокът демонстрира на практика основните образователни цели, като ученикът показа редица лични качества: отношение към ученето, професионализъм, отговорност, съзнателност, гражданска позиция, взаимопомощ и спазване на правилата при работа с инструменти и материали. Той успешно изпълни задачата и описа резултатите от замерванията в протокол. Докато в теоретичната част допускаше минимални грешки и неточности, в практическата част се справи отлично.

В края на урока се проведе дискусия за използваните методи и практики, както и за подготовката на ученика. Инспектор Маринова изказа много добри отзиви за видяното.

Източник: ПГМТ "Вл.Комаров" - Силистра

Facebook коментари