Сряда, 17 Юли 2024 г.

В Силистренско няма желаещи да си подобрят оценката от матурата

От началото на учебната година зрелостници, както и лица с диплома за средно образование, имат право да положат повторен изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит.

Възможността е еднократна и може да се ползва в рамките на годината на завършване на 12 клас или на следващата учебна година. Изпитът се провежда по реда на ДЗИ, но резултатът му не променя резултата от матурата, вписан в дипломата за средно образование.

Той се отразява в удостоверение, което може да послужи само при кандидатстване във висше учебно заведение.

До този момент в Силистренска област не е получено нито едно заявление за промяна на оценката от вече положена матура.

Срокът за обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити е до 7 юни, включително.

Източник: РУО-Силистра

Facebook коментари