Събота, 20 Юли 2024 г.

Министър Коритарова връчи договори на Община Главиница на обща стойност 4 милиона лева

Вчера, лично министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Виолета Коритарова връчи на г-н Неждет Джевдет договорите за финансиране на 4 проекта на Община Главиница, на обща стойност близо 4 000 000 лева.

Първият проект е свързан с дългосрочното решаване на проблема с водоснабдяването на селата Звенимир, Зарица, Вълкан, Листец и Зебил. Дейностите в проекта включват полагане на довеждащ водопровод от сондажен кладенец за питейна вода с номер 3 до помпената станция в село Звенимир. Съоръжението ще захранва с питейна вода основно 3 населени места - Вълкан, Зебил и Листец, а също така ще е алтернатива за водоподаване в селата Звенимир и Зарица.

Първите стъпки за дългосрочно решаване на въпроса с водоснабдяването на района от 5-те населени места бяха направени през 2020 г. с уточняване на статута и предоставяне за експлоатация от страна на Община Главиница към ВиК на тръбен кладенец номер 6 и полагане на необходимите магистрални връзки, за да се създаде възможност от този кладенец да бъдат водоснабдени селата Звенимир и Зарица.

Тръбен кладенец номер 3 е с дебит на изпомпваната вода в обем 12 литра в секунда, което го прави един от най-високодебитните сондажи на територията на община Главиница.

С реализирането на този проект се очаква в дългосрочен план да се реши един от дългогодишните проблеми на 5 населени места.

На територията на община Главиница има 15 броя действащи тръбни кладенци за питейна вода, от които 3 броя се намират в землището на село Звенимир, а останалите се намират в следните населени места:

• 3 броя в град Главиница - снабдяват само град Главиница;
• 1 брой в село Дичево - захранва селата Коларово, Дичево, Суходол и Бащино;
• 2 броя в село Зафирово - захранват селата Зафирово, Богданци и Косара;
• 2 броя в село Падина - захранват селата Падина, Ножарево и Калугирене;
• 1 брой в село Подлес - захранва само село Подлес;
• 1 брой в село Сокол - захранва само село Сокол;
• 1 брой в село Стефан Караджа - захранва селата Стефан Караджа и Осен;
• 1 брой в село Черногор - захранва селата Черногор и Царев дол.

Вторият проект включва подмяната на довеждащия водопровод за питейна вода в землището на село Зарица, като трасето обхваща участъка от водонапорната кула в село Звенимир, през улица "Първа" до центъра на село Зарица. Трасето е с дължина около 1625 метра, като частта извън населеното място е с дължина 1045 метра.

Информация за останалите 2 проекта ще бъде предоставена през следващите няколко дни.

Facebook коментари