Петък, 14 Юни 2024 г.

Средната заплата в Силистра надхвърля 1500 лева

През първото тримесечие на тази година средната работна заплата за страната достига 2198 лева, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Тя нараства с 3,5% в сравнение с края на миналата година и с малко под 17% на годишна база.

За първи път средната заплата надхвърля в Силистра 1500 лева и вече е 1 535 лева, като в същото време в столицата тя скочи над 3 000 лева.

Икономическите дейности с най-високи средни заплати за първите три месеца на годината традиционно са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - над 5200 лева, и "Финансови и застрахователни дейности" - почти 3400 лева.

Най-нископлатени са наетите в "Хотелиерство и ресторантьорство" - малко под 1400 лева и "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 500 лева.

Доходите на богатите българи с 6,6 пъти по-високи от тези на най-бедните

Продължават сериозните регионални различия в нивата на заплащане. Заради София-столица най-високите средни възнаграждения са в Югозападния район – 2760 лева, въпреки че Благоевград, който също е в този район, е отчетено най-ниското ниво за цялата страна – 1435 лева.

Средното на заплащане са в Северозападния район, в който влиза област Силистра, е 1714 лева. Най-висока е в Русе - 1 847 лева, а най-низка в Силистра.

Facebook коментари