Петък, 14 Юни 2024 г.

Изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" Кирил Темелков: През 2012 г. започва изграждането на газопровода Добрич - Силистра

С Кирил Темелков, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" разговаря Цветелина Катанска, журналист от вестник Труд:
- Г-н Темелков, как ще коментирате започналата съдебна процедура от Брюксел срещу България, щом твърдите, че пазарът е свободен?
- Европейската комисия ни критикува за неосигурен достъп на трети страни до нашата транзитна газопреносна система. Както знаете, това са клаузи от договорите ни с "Газпром", подписани през 2006 г. Бих искал да подчертая, че пълната либерализация на пазара е и наш основен приоритет. Затова смятам, че съдебната процедура ни дава възможност да отстраним нарушенията и да изпълним изцяло изискванията на общностното право.
- Кога реално ще може да се говори за свободен пазар на газ в България?
- Газ по системата могат да пренасят всички, които подадат заявление и има свободни капацитети. Говори се, че няма либерализиран пазар, а всъщност няма участници на пазара, които да могат да предложат варианти за доставка на газ до крайните потребители. Тоест газът, който участниците желаят да им бъде транспортиран, трябва да бъде осигурен на входната точка на системата. Реален, конкурентен пазар в момента не се развива не защото "Булгартрансгаз" го ограничава, а защото липсва междусистемна свързаност с останалите държави. По-голяма част от горивото се доставя от Русия, много малка част е местен добив. Пазарът е отворен, формалната страна е изпълнена. В момента активно работим за постигане на реално либерализиран пазар.
- Една от компаниите, която не е получила достъп до мрежата, е "Овергаз" (виж текста по-горе - б. р.). Липсата на техническа възможност ли е причината да не им отговорите?
- Имало е срещи с "Овергаз", на които са обяснени причините, поради които технически не може да им бъде осигурен достъп. "Овергаз" не могат да доставят газ през Румъния и така газът не може да стигне до входната точка на националната система, откъдето можем да го приемем.
- С колко се е разширила газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" през последните три години?
- Газовите проекти са сложни и реализацията им не може да бъде в кратки срокове. В ремонти и инвестиции са вложени 50 млн. лв. през последните 3 години. Очакваме разширяването да се случи в следващите 3 години, когато инвестиционната ни програма ще достигне 300 млн. лв. Анализът ни показва, че можем да си позволим такава амбициозна програма. Още през 2012 г. започваме изграждането на газопровода Добрич - Силистра, а през 2014 г. ще пуснем в експлоатация тръбата между Чирен , Козлодуй и Оряхово. Като включим и всички междусистемни връзки, които трябва да бъдат изградени - в следващите 3 години ще има едно значително разширение на мрежата.
- На какъв етап се намира разширението на Чирен и увеличен ли е капацитета му от времето на газовата криза през 2009 г. когато се оказа, че то е недостатъчно, за да задоволи дневните нужди на страната?
- Подготвен е технологичен проект, в който са представени възможните варианти за неговото разширение. Максималният капацитет активен газ, който може да бъде постигнат от хранилището, е около 1 млрд. куб. метра. В момента капацитетът му е около 500 млн. куб. метра, тоест наполовина.
Не трябва да разглеждаме газовото хранилище като алтернатива на пълния капацитет на държавата. То е направено, за да осигурява сезонните колебания в потреблението. Хранилището изпълнява тази си задача и в момента - средногодишно се използват около 250-350 млн. куб. м. Нуждите при евентуални кризи не могат да се покрият единствено от голямо хранилище, което не се използва - това би било икономически нецелесъобразно. Затова работим за изграждане на междусистемни връзки.
Удвояването на капацитета на хранилището по предварителни оценки ще струва близо 200 млн. евро.
- На какъв етап са газовите връзки на България със съседните страни?
- Най-напреднала в развитието си е връзката, която ще имаме с Румъния между Русе и Гюргево. Тази връзка е и най-късата, затова очакваме да бъде изградена още към края на 2012 г. От ЕС ще получим около 4,3 млн. евро за България и още толкова за Румъния. Усвояването им ще се увеличи сериозно през следващата година, когато ще започнат строителните работи. Другата приоритетна връзка за нас е тази с Турция, където сме на етап подготовка за предпроектно проучване. Плановете ни за тази връзка са в края на 2013 г. да имаме изградена тръба.
- Определено ли е трасето на интерконектора с Турция и имате ли договор за изграждането й?
- Трасето ще се знае, след като приключат предпроектното проучване и оценката за въздействие върху околната среда на проекта. Имаме, разбира се, предпочитано трасе, което ще бъде успоредно на сега съществуващата връзка. Подписани са меморандуми на политическо ниво между двете държави за сътрудничество в областта на енергетиката, което обхваща и газовите проекти.
Гръцката връзка също е в много напреднал стадий на развитие. Плановете за тази връзка са също да бъде въведена в експлоатация в края на 2013 г., като графикът показва, че това е абсолютно постижим и реалистичен срок.
- По какъв начин ще бъде финансирано строителството на проекта с Анкара?
- Кандидатствали сме пред европейските институции за финансиране, ще се радваме, ако успеем да получим такова. В противен случай независимо от това "Булгартрансгаз" със собствени средства или чрез привлечени ще финансира изграждането на тръбата. Разглеждаме тази връзка в контекста на развитието на останалата инфраструктура.
- Очаквате ли съществено намаление на приходите от транзит, след като турската компания "Боташ" обяви, че се отказва от част от доставките си от Русия, които минават през България?
- Нямаме опасения, че количествата за транзитиране ще намалеят. В момента продължават да се транзитира също толкова газ, колкото е бил пренасян и през последните години. Капацитетът, който можем да осигурим като пренос за Турция, е от порядъка на 14 млрд. куб. м, като за преходната година бяха около 12 млрд. куб. м.
- Изясниха ли се какви са причините за тежкия инцидент по газопровода край Пловдив преди две седмици (тогава гръмна тръба от преносната мрежа на компанията, двама души загинаха, други двама бяха ранени - б. а.)?
- Много съжаляваме за всичко, което се случи. Бих искал да използвам случая, за да изкажа искреното си съчувствие към пострадалите и съболезнования на близките на загиналите. Продължава анализът на причините. Това, което може да се каже, е, че до момента не сме констатирали да е имало пропуски в организацията или някаква небрежност от страна на персонала. Имаме непотвърдени насоки за причините за инцидента. Засега те показват, че това, което се е случило, не е могло да бъде предвидено. След като приключим анализа, ще можем да набележим и мерките, които трябва да вземе компанията, за да не се получават повече такива трагични инциденти.
инфо. вестник Труд

Facebook коментари