Петък, 14 Юни 2024 г.

Центърът за високи постижения в ПГМСС "Н. Вапцаров" получи първата си машина

На 8 май 2024 г. бележим важен етап в проекта BG-RRP-014 "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГМСС "Н. Вапцаров" с. Средище". Първата доставка на оборудване вече е факт, като една от машините, които пристигнаха, е мини челен товарач. Тази машина е специално предназначена за учениците от специалност "Пътностроителна техника", позволявайки им да получат качествено практическо обучение в реална работна среда.

Този проект, финансиран от Европейския социален фонд плюс (ESF+) и управляван от Министерството на образованието и науката, има за цел да модернизира и подобри качеството на професионалното образование и обучение в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство "Н. Й. Вапцаров" в село Средище. Чрез закупуването на съвременно оборудване и обновяването на инфраструктурата на училището, проектът ще помогне на учениците да придобият необходимите умения и компетенции, за да навлязат уверено на пазара на труда.

Мини челният товарач е само началото на оборудването, което ще бъде доставено по този проект. В следващите месеци се очакват допълнителни машини и инструменти, които ще позволят на учениците да придобият практически опит в различни области, като например земеделие, дървообработване и автомобилна механика. Това ще им даде конкурентно предимство на пазара на труда и ще допринесе за цялостното икономическо развитие на региона.

Проект BG-RRP-014 не само ще подобри качеството на професионалното образование в ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", но и ще насърчи сътрудничеството между училищата, бизнеса и местните общности. Чрез създаването на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, проектът ще помогне за преодоляване на различията между формалното образование и изискванията на пазара на труда, като гарантира, че учениците са добре подготвени за бъдещите си кариери.

Facebook коментари