Събота, 06 Март 2021 г.

Дишаме опасен прахоляк

От Изпълнителната агенция по околна среда, която следи състоянието на атмосферния въздух, съобщиха, че дишаме опасни за здравето фини прахови частици, които се дължат на увеличеното ползване на дърва и въглища за отопление в студените дни. Това е главният замърсител на въздух с фини прахови частици в малките населени места и крайните квартали на градовете, където няма други източници.

Повсеместното запрашаване е започнало от 15 ноември и продължава и в момента, обясни началникът на отдел "Мониторинг на въздуха" в агенцията Валери Серафимов.
Нормите за безопасни нива на фините прахови частици във въздуха са 50 микрограма прах на куб. м въздух. В последната седмица превишенията в различните райони на страната са от 2 до 5 пъти над нормите, показват данните от автоматичните измервателни станции на екоагенцията.
Нивата на замърсяване обаче не са рекордни като величини, а типични за това време на годината, успокояват от Изпълнителната агенция по околна среда.
Комините на къщите, в които се използват твърди горива за отопление, са ниски и фините прахови частици от горенето се задържат близо до земята. Липсата на вятър в последните седмици и мъглите пък допълнително пречат на разпръскването на смога, който е налегнал държавата, обясниха от изпълнителната агенция.
Две трети от българите се отопляват с дърва и въглища, показват последните данни от преброяването. С печки на електричество пък се греят 26,2 на сто от българите. В област Силистра в над 85% от обитаваните жилища се горят дърва и въглища
Последните разчети сочат, че за сезон зимата на въглища излиза около 700 лв. на семейство. В същото време с централно парно сметката е към 1100 лв., а с ток при сегашните цени излиза около 900 лв. за целия сезон.

Фините прахови частици са изключително вредни и дори опасни за здравето на хората, предупреждават от екоагенцията на интернет страницата си. Причината е, че техният размер е под 10 микрона в диаметър и лесно стигат до дробовете и се натрупват в организма. Те могат да доведат до увреждане на тъканите на белия дроб. Изключително остро замърсяването се усеща от деца, възрастни и от хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма.
Почти няма българин, който да не е засегнат от замърсяването с фини прахови частици, твърдят експерти от екоминистерството.
България от години е държавата с най-мръсен въздух в ЕС по показателя за прахово замърсяване. В доклад на ЕК, излязъл преди седмица, пък бе изтъкнато, че България има втората най-висока смъртност, дължаща се на мръсен въздух. Страната ни дори е заплашена от евроглоба заради системно неспазване на стандартите за чистота на въздуха. Според нормите на ЕС и българските наредби замърсяване с фини прахови частици не бива да се допуска в повече от 35 дни в рамките на една календарна година. Според историческите данни на изпълнителната агенция по околна среда българите вдишват позволеното количество фини прахови частици още преди края на февруари всяка година.
Хубавото на прашния смог, налегнал България в последната седмица, е, че няма други замърсители на въздуха. В единични случаи са отчитани превишения на нормите за замърсяване със серен диоксид. Съчетанието между фините прахови частици и серния диоксид се смята за едно от най-опасните за здравето замърсявания. Дори кратко вдишване на прах със серен диоксид в концентрации над 500 микрограма на куб. м може да доведе до увеличаване на смъртността, а при концентрации, наполовина по-ниски, се наблюдава повишаване на заболяваемостта и нарушаване на белодробната функция, пише на сайта на изпълнителната агенция.

Facebook коментари