Петък, 01 Декември 2023 г.

Актуализират информацията за наемателите на общински жилища в Силистра

Започна актуализиране на информацията за правото на ползване на общински жилища. От дирекция "Общинска собственост" напомнят, че през месец декември се подават годишни декларации от всички наематели на общински жилища. В документа се отбелязва дали са настъпили промени в условията, заради които им е предоставено жилището под наем.

Отговорностите на наемателите са разписани в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, публикувана в сайта на община Силистра www.silistra.bg . За неподалите декларации наематели ще се предприемат действия по прекратяване на договорите и освобождаване на жилищата, предупреждават от дирекцията.

Декларации се приемат всеки работен ден на гише "Общинска собственост" в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Справка показва, че 518 общински жилища са отдадени под наем на територията на град Силистра и селата Айдемир и Калипетрово.

инфо. Светлана Петрова

Facebook коментари