Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Силистренски ученици на незабравимо преживяване в зоопарка на Бурса

Учениците от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство "Н. Й. Вапцаров" в Силистра проведоха още един ден на обучение по проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000129224 Еразъм+. Този проект предоставя възможност на учениците да придобият практически опит и знания в различни области, като същевременно насърчава междукултурния диалог и сътрудничеството.

Вчерашните дейности започнаха в зоологическата градина, където учениците бяха разделени на малки групи, за да се грижат за различни животни. Те приготвяха храна за маймуни, полагаха основни грижи за селскостопански животни и дори имаха шанса да хранят змии. Други ученици претеглиха и номерираха пингвини, докато други се погрижиха за елените.

След посещението в зоопарка учениците продължиха обучението си в Ботаническата градина в град в Бурса, Турция. Тук те се запознаха с различни растителни видове от различни държави, отглеждани в градината. Тази практическа дейност не само разшири знанията им за растенията, но и им позволи да научат повече за екологичните различия между страните.

Проект Еразъм+ дава възможност на учениците от ПГМСС "Н. Й. Вапцаров" да придобият ценен опит и умения, които ще им бъдат полезни в бъдещите им кариери. Чрез тези практически дейности те развиват своята адаптивност, междукултурна осведоменост и професионални компетенции, което ги прави по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Facebook коментари